• Madenziekte
  • Vaccinaties voor konijnen

Madenziekte

Madenziekte

Myiasis ( madenziekte ) bij het konijn

Vooral in de zomermaanden zien we nogal eens konijnen met maden.
Myasis wordt veroorzaakt door de groene vleesvlieg (Lucilia sericata).
Let vooral met warm weer goed op of er vliegen rond het hok/konijn aanwezig zijn. De vliegen leggen eitjes in aangekoekte poep of in de vieze vacht van het konijn en ook in eventueel aanwezige wondjes.
Deze eitjes worden uiteindelijk maden die in korte tijd voor ernstige schade zorgen bij het konijn.

Als een konijn met maden bij ons in de praktijk komt gaan we kijken hoe ernstig het is met de wonden. Indien het konijn niet te ziek is en de wonden niet te groot zijn, dan wassen we het konijn en verwijderen we de maden zoveel mogelijk. Het konijn wordt daarna behandeld met een spray die de maden die er eventueel nog zitten zal doden.
(Deze spray is overigens ook preventief te gebruiken wanneer u vliegen in de buurt van uw konijn ziet.)
Als u er vroeg genoeg bij bent is de prognose redelijk goed. Soms zijn de wonden echter zo erg en is het konijn zo verzwakt dat we het uit zijn/haar lijden moeten verlossen.

Te voorkoming van de aangekoekte ontlasting is het belangrijk uw konijn de juiste voeding te verstrekken:
Konijnen hebben twee soorten keutels: zachte (blindedarmkeutels) die het konijn weer opeet en gewone keutels die u in het hok aantreft. Als het konijn deze zachte keutels niet opeet, zullen deze rond de anus in de vacht vast blijven zitten en plakpoep veroorzaken.
Het niet opeten van deze keutels is meestal een gevolg van verkeerde voeding:
Geef niet teveel biks (ongeveer 20 gram voer per kg lichaamsgewicht) en zorg dat er altijd hooi ter beschikking van het konijn staat. Hiermee kunt u al veel problemen voorkomen.
En uiteraard draagt een goede hygi├źne van het hok bij aan de voorkoming van vliegen.

Vaccinaties voor konijnen

Vaccinaties voor konijnen

We zien met enige regelmaat acute sterfte onder zowel tamme als wilde konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de konijnen zijn gestorven als gevolg van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.
Een geïnfecteerd konijn zal meestal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte voor ze vrij plotseling sterven.
VHD is bijzonder besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dit verspreidt zich door direct contact tussen de konijnen onderling maar ook via urine, uitwerpselen, water, voedsel (pluk geen gras etc), kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Het RHD-virus is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.
Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1-en het RHD2-virus. Reden waarom het belangrijk is te weten welke virusvariant nu een rol speelt:
De tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting en het overlijden van het konijn is bij een RHD2-infectie langer (gemiddeld drie - vijf dagen) dan bij RHD1 het geval is. Het virus krijgt daardoor meer tijd om zich te verspreiden.

Myxomatose is een bekendere konijnenziekte. Deze ziekte is ook erg besmettelijk en veroorzaakt jaarlijks veel sterfte onder wilde konijnen en ook tamme konijnen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om ook tegen myxomatose te vaccineren.

Er is een vaccin ontwikkeld dat beschermt tegen zowel RHD1 en RHD2 als tegen myxomatose. Dit vaccin werkt een jaar.

Wilt u uw konijn laten vaccineren? Maakt u dan even telefonisch een afspraak.  

Terug naar infotheek
Naar boven